ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE

Κατασκευές για συρόμενες πόρτες από κορμούς καρυδιάς, ελιάς, δρυός με υγρό γυαλί, κατασκευές με αόρατο μηχανισμό σε Minimal γραμμή, δίφυλλες πόρτες με παντογραφικό σχέδιο ή χωρίς, rustic style με εμφανή μηχανισμό Barn Door σε μαύρη ηλεκτροστατική βαφή και οι πιθανοί συνδυασμοί σε ξύλα και μορφή δεν έχουν κανέναν περιορισμό. Όλες οι πόρτες μπορούν να κατασκευαστούν στα επιθυμητά χρώματα και σχέδια.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 BARN DOOR STYLE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE

Συρόμενη πόρτα SECRET SLIDE Αρμονική συνύπαρξη … εξοικονόμηση χώρου ακόμη και εκεί́ που φαίνεται αδύνατο!

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 SECRET SLIDE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 3 EXTERIOR SLIDE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 4 INTERIOR SLIDE